Sammanställning MH Grimner A-kull
A-Gaffla A-Irpa A-Ella A-Stubina A-Stina A-Saga A-Gunn A-Greip A-Fenris A-Loke A-Ymer
  1 2 3 4 5

1a. Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.A-Gaffla

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.A-Gunn

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

A-Irpa
A-Ella A-Stina A-Saga
A-Greip A-Loke A-Ymer

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.A-Stubina
A-Fenris

1b. Kontakt
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.


A-Gaffla
A-Ella

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.A-Stina
A-Gunn A-Loke

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

A-Irpa A-Stubina A-Saga A-Greip A-Fenris A-Ymer

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

A-Gaffla

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren

A-Ella

Accepterar hantering.


A-Irpa
A-Saga A-Gunn A-Loke

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

A-Stubina
A-Stina A-Greip A-Fenris

Accepterar,svarar med överdrivet kontaktbeteende.


A-Ymer

2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

A-Gunn

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

A-Gaffla
A-Irpa
A-Ella A-Stubina
A-Stina A-Saga A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.A-Gaffla
A-Ella A-Fenris

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

A-Irpa A-Stubina
A-Stina A-Saga A-Gunn
A-Greip A-Loke A-Ymer

2c. Lek 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

A-Gaffla
A-Fenris

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper

A-Irpa A-Ella A-Stubina
A-Stina A-Saga A-Gunn
A-Greip A-Loke A-Ymer

3a. Jakt (1)
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

A-Stubina
A-Stina A-Loke A-Ymer

Startar, avbryter innan föremålet.

A-Gaffla A-Irpa A-Saga
A-Greip
A-Fenris

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.


A-Gunn

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

A-Ella

3a. Jakt (2)
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.

A-Stubina
A-Stina A-Loke A-Ymer

Startar, avbryter innan föremålet.


A-Gaffla
A-Greip

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.


A-Irpa
A-Saga A-Gunn

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

A-Ella A-Fenris

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt (1)
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

A-Gaffla A-Irpa
A-Ella A-Stubina A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Griper inte, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. Jakt (2)
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

A-Gaffla
A-Stubina A-Stina
A-Greip A-Loke A-Ymer

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.A-Gunn

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.


A-Irpa

A-Ella A-Saga A-Fenris

4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.A-Gunn

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

A-Ella
A-Stubina A-Fenris A-Loke

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

A-Gaffla A-Irpa A-Stina
A-Saga A-Greip A-Ymer

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.
5a. Avståndslek
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

A-Irpa
A-Ella A-Saga A-Gunn
A-Greip A-Fenris

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.


A-Gaffla
A-Stubina A-Stina A-Ymer

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.A-Loke

5b. Avståndslek
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

A-Irpa
A-Ella A-Stubina A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.


A-Gaffla

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets andra del. Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c. Avståndslek
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten inom tid.A-Gaffla

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.A-Stubina

Går fram till den dolda men talande figuranten.A-Irpa

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

A-Ella A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

5d. Avståndslek
Leklust

Visar inget intresse.
A-Gaffla

Leker inte, men visar intresse.A-Ella

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.A-Irpa

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.A-Saga

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

A-Stubina
A-Stina A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

5e. Avståndslek
Samarbete

Visar inget intresse.A-Gaffla

Blir aktiv men avbryter.A-Ella
A-Stubina

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.

A-Irpa A-Saga
A-Greip A-Loke A-Ymer

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

A-Fenris

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.


A-Stina
A-Gunn

6a. Överraskning
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

A-Saga A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Hukar sig och stannar.A-Gaffla
A-Irpa A-Gunn

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.


A-Ella
A-Stubina A-Stina

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.


A-Saga

A-Gunn A-Greip A-Ymer

Visar enstaka hotbeteenden.

A-Gaffla A-Ella A-Stubina A-Fenris A-Loke

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


A-Irpa
A-Stina

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning
Nyfikehet
Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

A-Ella

Går fram till overallen när föraren står bredvid.A-Gaffla

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet.


A-Irpa
A-Stina A-Greip

Går fram till overallen utan hjälp.


A-Stubina
A-Saga A-Gunn
A-Fenris A-Loke A-Ymer

6d. Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

A-Irpa
A-Ella A-Stubina A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.A-Gaffla

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.A-Gaffla

A-Irpa A-Gunn A-Ymer

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

A-Ella A-Stina A-Saga
A-Greip A-Fenris A-Loke

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.


A-Stubina

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. Ljudkänslighet
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

A-Irpa A-Ella
A-Stubina A-Stina A-Saga
A-Greip A-Fenris A-Loke

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.A-Gaffla
A-Gunn A-Ymer

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänslighet
Nyfikenhet
Går inte fram inom tid. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
A-Ymer

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.

Går fram till skramlet utan hjälp.

A-Gaffla
A-Irpa A-Ella A-Stubina
A-Stina A-Saga A-Gunn
A-Greip A-Fenris A-Loke

7c. Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

A-Irpa
A-Ella A-Stubina A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.A-Gaffla

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänslighet
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.A-Gaffla
A-Irpa A-Stina
A-Gunn A-Loke A-Ymer

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle.

A-Ella A-Stubina
A-Saga A-Greip A-Fenris

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen. Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. Spöken
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.
A-Irpa

Visar enstaka hotbeteenden.A-Stubina

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

A-Gaffla A-Ella A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.
A-Irpa
A-Ella

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

A-Gaffla A-Saga

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.


A-Stubina
A-Stina A-Greip

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.


A-Gunn

A-Fenris A-Loke A-Ymer

8c. Spöken
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
A-Irpa
A-Gunn A-Fenris

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

A-Stubina
A-Greip A-Loke A-Ymer

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.


A-Ella

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.A-Gaffla
A-Stina A-Saga

8d. Spöken
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

A-Gaffla A-Ella A-Fenris

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.


A-Irpa

Går fram till fig. när föraren står bredvid.


A-Stina
A-Saga A-Greip A-Loke

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.A-Ymer

Går fram till fig. utan hjälp.
A-Stubina
A-Gunn

8e. Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.


A-Gaffla
A-Ella A-Fenris

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.

Besvarar kontakten från figuranten.A-Irpa

Tar själv kontakt med figuranten.

A-Stubina
A-Stina A-Saga A-Gunn
A-Greip A-Loke A-Ymer

Intensivt kontaktbeteende mmot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.


A-Gaffla
A-Ella
A-Stina A-Saga A-Gunn

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

A-Irpa A-Stubina A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

9b. Lek 2
gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.A-Ella

Griper direkt med hela munnen.

A-Gaffla
A-Irpa A-Stina A-Saga
A-Gunn A-Fenris A-Loke

Griper direkt, hugger föremålet i farten.A-Stubina
A-Greip A-Ymer

10 Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

A-Gaffla A-Irpa
A-Ella A-Stubina A-Stina
A-Saga A-Gunn A-Greip
A-Fenris A-Loke A-Ymer

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Beskrivare: A-Ella och A-Fenris: Lennart Knutsson, Kolsva.
Övriga: Tommy Holmertz, Eskilstuna.