Segervittring Astrid L-test 2007-10-22
Egenskap Bedömning Anteckningar

1. Tillgänglighet

Tillgänglig öppen Svarar på kontakt.
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedveten.
3. Temperament Livlig Uppmärksam anpassar sig.
4. Skärpa Måttlig Avpassad aggression.
5. Försvarslust Måttlig Svarar målmedvetet backar ej.
6. Nervkonstitution Nervfast Enstaka felbeteenden bra avreaktion.
7. Hårdhet Måttligt hård Glömmer snabbt, positivt.
8. Dådkraft Stor Självständig, snabbt de fl.
9. Skottfasthet Skottfast Obefintlig reaktion.

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.
Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk
Egen p-mynd.
Annan p-mynd.
Annat

En öppen och trevlig maliniostik med en rejäl social kamplust så även vid jakt. Går att belasta.
Tiken letar bra efter föremål, länge och koncentrerat. Tiken är snabb att lösa uppgifterna i testsituationerna, hon svarar målmedvetet vid dumpe som släde. Ett bra försvar och aggr.paket som man ska ta hänsyn till i dressyren.