Sammanställning MH Grimner B-kull
Buddha Bauge Balder Brokk Brimer Bork Bure Bor Bifrost Beila Birka
  1 2 3 4 5

1a. Kontakt
Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. Utförs ej inom tid.

Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan.BeilaTar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök.

Buddha Bauge Balder
Brokk Brimer Bork Bure Bor Bifrost Birka

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.1b. Kontakt
Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Ej genomförd inom tid.

Följer med motvilligt.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.


Bauge Balder Brokk
Bure Bifrost Beila Birka

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.


Buddha Brimer Bork Bor

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.
1c. Kontakt
Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Hantering ej genomförd.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.


Bauge Balder Bork
Bure Bifrost Beila

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.


Buddha Brokk Brimer Birka

Accepterar,svarar med överdrivet kontaktbeteende.


Bor

2a. Lek 1
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.Bauge
Brokk Bork Birka

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Buddha Balder Brimer
Bure Bor Bifrost Beila

2b. Lek 1
Gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna.

Griper direkt med hela munnen.


Bauge
Brokk Bifrost Birka

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Buddha Balder Brimer
Bork Bure Bor Beila

2c. Lek 1
Gripande och dragkamp
Griper inte. Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar.

Bauge Balder

Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper.

Buddha Brokk Brimer Bork Bure Bor Bifrost Beila Birka

3a. Jakt (1)
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.


Balder Brimer Beila

Startar, avbryter innan föremålet.


Buddha Bifrost

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.


Bauge
Brokk Bork Bure

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Bor Birka

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3a. Jakt (2)
Förföljande

Startar inte/når ej fram till 1 hjul.Brimer

Startar, avbryter innan föremålet.Buddha
Bure Beila

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.Bork
Bifrost

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Bauge Balder
Brokk Bor Birka

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt (1)
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Buddha Balder
Brimer Bifrost Beila

Griper inte, nosar på föremålet.


Bork
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.


Bauge Brokk Bure Bor Birka
Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.
3b. Jakt (2)
Gripande

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Buddha Brimer Bure Beila

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Bork Bifrost

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

Bauge Balder Brokk Bor Birka

4. Aktivitet Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.


Bifrost

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Balder Brokk Bork Bure Beila

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand.

Buddha Brimer Bor Birka

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

Bauge
5a. Avståndslek
Intresse
Engageras inte av figuranten. Kontroll, avbrott förekommer.

Bauge Brimer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

Buddha Balder Bifrost Beila

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök.

Bork Bure Bor

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

Brokk Birka

5b. Avståndslek
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.


Bauge Brokk Bure
Bor Bifrost Birka

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.

Buddha Bork Beila

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets andra del.

Balder Brimer
Visar flera hotbeteenden under momentets första del. Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del.
5c. Avståndslek
Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten inom tid.

Buddha
Balder Brimer Bork Beila

Går fram när figuranten är aktiv på linjen.


Bure Bifrost

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.

Bauge

Går fram direkt till figuranten utan hjälp.


Brokk Bor Birka

5d. Avståndslek
Leklust

Visar inget intresse.

Buddha
Balder Brimer Bork Beila

Leker inte, men visar intresse.

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot.

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om.

Bauge Bure

Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

Brokk Bor Bifrost Birka

5e. Avståndslek
Samarbete

Visar inget intresse.Buddha Bauge Balder Brimer Bork Bor Beila

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.Brokk
Bure Bifrost Birka

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6a. Överraskning
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.

Brokk Bure Bor

Hukar sig och stannar.


Bauge Balder Bork

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Bifrost Birka

Flyr högst 5 meter.


Buddha Brimer Beila

Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskning
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.Brokk
Bor

Visar enstaka hotbeteenden.

Bauge Balder
Brimer Bure Bifrost

Visar flera hotbeteenden under längre tid.


Buddha Bork Beila Birka

Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskning
Nyfikehet

Går fram efter det att overallen lagts ner/går inte fram inom tid.


Beila

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.

Brimer Bifrost Birka

Går fram till overallen när föraren står bredvid.


Buddha
Bauge Balder Bork Bure

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet.

Går fram till overallen utan hjälp.Brokk Bor

6d. Överraskning
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.


Bauge Balder Brokk
Brimer Bork Bure Bor Birka

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.


Bifrost Beila

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.


Buddha
Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskning
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.


Buddha Brokk
Brimer Bor Birka

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid 1 tillfälle.

Bauge Bifrost

Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen.

Balder Bork Bure Beila

Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. Ljudkänslighet
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp.


Brokk
Bure Bor

Hukar sig och stannar.Bifrost

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Buddha
Bauge Brimer Bork Birka

Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.Balder Beila
7b. Ljudkänslighet
Nyfikenhet

Går inte fram inom tid.
Bor

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden.

Bure

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.


Brimer Bork

Går fram till skramlet utan hjälp.


Buddha Bauge Balder
Brokk Bifrost Beila Birka

7c. Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.


Buddha Bauge Balder
Brokk Brimer Bork Bure Bor Bifrost Beila Birka

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet. Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänslighet
Kvarstående intresse

Visar inget intresse.


Buddha
Balder Brokk Brimer
Bork Bor Bifrost Birka

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid 1 tillfälle.


Bure

Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst 2 tillfällen.


Bauge
Beila
Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand. Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a. Spöken
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden.

Bauge
Brokk Bure Bifrost Birka

Visar enstaka hotbeteenden.

Buddha

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Balder Brimer Bork Beila

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Bor

Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/engagerar sig inte.

Tittar mot spökena då och då.
Buddha Bifrost

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.

Brimer

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.


Bauge
Bork Bure Beila Birka

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena under hela momentet.Balder Brokk Bor

8c. Spöken
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
Buddha
Brokk Bor Birka

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Bauge
Balder Bork Bifrost

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.Brimer
Bure Beila

8d. Spöken
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren har tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram inom tid.

Brimer Bork Beila

Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden.


Buddha Bure

Går fram till fig. när föraren står bredvid.Bauge Balder

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.

Går fram till fig. utan hjälp.
Brokk Bor Bifrost Birka

8e. Spöken
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Kontakt ej tagen inom tid.


Brimer
Bork

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den.


Beila

Besvarar kontakten från figuranten.

Tar själv kontakt med figuranten.

Buddha
Bauge Balder Brokk
Bure Bor Bifrost Birka

Intensivt kontaktbeteende mmot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Leker inte. Leker inte, men visar intresse. Startar långsamt, blir aktiv, leker.


Bork
Birka

Startar snabbt, leker aktivt.Buddha
Brokk

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

Bauge Balder
Brimer Bure Bor Bifrost Beila

9b. Lek 2
gripande
Griper inte. Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna.

Buddha Birka

Griper direkt med hela munnen.

Balder Brokk Bork Bifrost

Griper direkt, hugger föremålet i farten.

Bauge Brimer Bure Bor Beila

10 Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.Buddha Bauge Balder
Brokk Brimer Bork Bure Bor Bifrost Beila Birka

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet. Berörd, rädd.
Beskrivare: Bifrost: Anita Andersson
Övriga: Tommy Holmertz, Eskilstuna.