Grimner A-Ella L-test 2011-03-14
Egenskap Bedömning Anteckningar

1. Tillgänglighet

Tillgänglig öppen Svarar på kontakttag.
2. Kamplust Måttlig Pil upp. Svarar på kampinv. Uppmanar till kamp.
3. Temperament Livlig Uppmärksam anpassar sig.
4. Skärpa Liten Svarar efterhand.
5. Försvarslust Liten Svarar tveksamt.
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Ngt svårt med avreakt. Felbeteende.
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder utan undv.
8. Dådkraft Liten Hjälp med de fl situationer.
9. Skottfasthet Skottfast Naturlig reaktion.

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.
Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk
Egen p-mynd.
Annan p-mynd.
Annat

En öppen och trevlig tik som hälsar på ett naturligt sätt, men vill gärna vara hos husse. Hunden svarar snabbt på kamplekar och har ett bra tillkämpande och uppmanar till kamp. Tikens vilja att förfölja är stor och inhoppet kraftfullt. Hundens bett kunde vara bättre, hon tar oftast med full mun men snabbt är bettet längst ut i munnen men det är fortfarande kraft i bettet. Kan ligga lite i hundens osäkerhet då mycket morr kommer från tiken.

Hunden letar bra efter föremål och vid pallsöket gräver hunden fram bollen. Hunden har ett litet paket i skärpa och försvar och behöver hjälp vid de flesta delarna i testsituationerna. Tiken är belastningsbar och inte påverkad i någon miljö.
Tiken KAN prövas som polishund om hennes kamplust med bettet blir bättre och att hennes självkänsla blir starkare.