Grimner A-Fenris L-test 2010-12-07
Egenskap Bedömning Anteckningar

1. Tillgänglighet

Överdrivet öppen Intensivt kontakttag.
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedv.
3. Temperament Mycket livlig Mkt uppmärksam störs ngt.
4. Skärpa Liten Svarar efter hand.
5. Försvarslust Liten Svarar tveksamt.
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Okonc. svårt med avr.
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder.
8. Dådkraft Måttlig Självst. tid med de fl situat
9. Skottfasthet Skottfast Naturlig reaktion

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.
Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk
Egen p-mynd.
Annan p-mynd.
Annat

En ung tik som till en början ignorerar främmande men när man sedan tar kontakt blir hon väldigt intensiv. Vid hanteringen blir hunden ngt stel och tycker inte riktigt om plocket från okänd person.
Hunden svarar sedan upp mycket snabbt i kampleken. Hunden har ett bra tillkämpandemed visst inslag av osäkerhet i kampen med okänd, tuggar i bettet. Hunden jaktlust är stor och har ett bra inhopp. Hunden ökar vid belastningen.
Hunden reagerar snabbt vid överraskningar (dumpe) och har svårt med avreaktionen (dumpe som kälke) visar minnebilder, positiva. Hunden har vissa brister i koncentration och felbeteende.

Hunden jobbar mycet bra i miljö länge och intensivt. I pallsöket gräver hunden fram föremålet. Hunden har inga problem med skrammel och kamp i miljön, på plåtskåp etc.
Hunden kan provas som polishund.