Grimner A-Greip L-test 2010-12-06
Egenskap Bedömning Anteckningar

1. Tillgänglighet

Tillgänglig / öppen Svarar på kontakttagande.
2. Kamplust Stor Intensiv, bytesmedveten.
3. Temperament Livlig Uppmärksam, anpassar sig.
4. Skärpa Måttlig Avpassad aggression.
5. Försvarslust Liten Svarar tveksamt eller avvaktar.
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Något okoncentrerad, inslag av felbeteende.
7. Hårdhet Något vek Visar minnesbilder, oftast utan undvik.
8. Dådkraft Liten Hjälp med de flesta situationer.
9. Skottfasthet Skottfast Obefintlig reaktion.

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.
Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk
Egen p-mynd.
Annan p-mynd.
Annat

En hund med stor kamplust och stort bytesintresse. Hunden är kraftfull i sitt arbete med kamptrasa även om bettet emellanåt innehåller tugg och en viss osäkerhet i kampsituationer med figurant. Hänsyn bör tas till detta då det sannolikt kan kopplas till en viss osäkerhet mot människa där hundens skärpa kan yttra sig. Hunden löser kontaktdelen u.a och låter sig hanteras, dock med en viss motvilja.

Hundens aggressionspaket är utvecklingsbart men bör inte hastas fram med hänsyn till inslag av osäkerhet. Lugn och trygg kampbaserad träning synes lämplig den närmaste tiden. Hunden löser med förarstöd konfliktsituationer där den är relativt kraftigt belastad, men har trots detta en snabb avreaktion då den väl har tagit sig fram. Den har sedan få kvarstående minnebilder.

Hunden jobbar fint och påverkas inte av belastningar i miljö vare sig med oljud, rörligt och halt underlag eller höjder. Vid träningningar i kampsituationer tar hunden till morr och ökar intensiteten. Hunden är ej kontrollerad i mörker. Hunden bedöms lämplig att pröva till såväl polishund som väktarhund.