Grimner A-Loke L-test 2010-08-19
Egenskap Bedömning Anteckningar

1. Tillgänglighet

Mindre tillgänglig Avvisar kontakt. Osäker.
2. Kamplust Stor Intensiv, dock mkt rusk.
3. Temperament Mycket livlig Störs av omgivningen.
4. Skärpa Måttlig Ofta avpassad. Se kommentar.
5. Försvarslust Måttlig  
6. Nervkonstitution Måttligt nervfast Okoncentration
7. Hårdhet Måttligt hård  
8. Dådkraft Måttlig  
9. Skottfasthet Ja  

Lämplig att prövas som polishund
Lämplig att prövas som polisiär sökhund
Ej lämplig som polishund

Lämplig att prövas som väktarhund
Lämplig för militärt bruk / bev. / min.
Ej lämplig som väktarhund / militärt bruk
Egen p-mynd.
Annan p-mynd.
Annat

En hund som testas med anledning av att ägaren skall ha honom som väktarhund.
Tillgänglighetsmässigt finns det klara brister. Vid kontakt som hunden får ta så finns det inga problem. Mera då att han ignorerar främmande. När person ansluter utifrån, så visar hunden att han inte vill ha kontakt utan avvisar med viss aggression. Han vill heller inte hanteras av främmande.

Hunden har en stor kamplust och är belastningsbar. Vid sökprovet söker han utan avbrott i minst två minuter.
Hunden har ett aggressionspaket som ofta är avpassad. Dock finns det inslag av en osäkerhet i vissa situationer. Han tar till sin skärpa för att stå emot men det finns inslag av viss osäkerhet.
Vad gäller styrförmågan finns det inslag av vissa felbeteenden men har väldigt bra avreaktioner och glömmer snabbt.
Dådkraftsmässigt försöker hunden skrämma bort med sin aggressionsdel. Här står den emot relativt bra.
Miljömässigt är hunden väldigt bra. Hanterar alla miljöer utan att påverkas. Kan jobba på alla underlag och även instabila sådana.

Vi bedömer att hunden skulle kunna fungera som väktarhund. Föraren har fått testen redovisad och där har vi tryckt på hundens osäkerhet mot främmande. Eftersom denna kombination med ett allvarsbit och även ett inslag av ängslan kan blit ett problem.
Hunden fungerar ypperligt i alla miljöer. Det gäller att föraren kan balansera aggressionsdelen hos hunden. Dock fungerade den bra mot testledarna under den fortsatta testen.
Eftersom hunden i sin väktarhundtjänst skall föras kopplad och vara till förarens skydd borde dennahund vara en effektiv försvarsklippa. Dock måste föraren veta vad han har i kopplet.
Som polishund anser vi att de brister vi redovisat gör honom olämplig till denna tjänst. Vi tror inte att hunden kan hantera sina brister om den inte har förarens stöd vid arbete på avstånd från föraren.